Sponzorované odkazy

Co vás nejvíce zajímá

Reklama

Booking.com

Reklama

Cyklistika - Katalog odkazů

Cyklistika, cykloturistika, závody, soutěže, kola

Přidat odkaz do kategorie Cyklistika
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z vše
 •  Sankturinovský dům
  Hodnoť Hodnoť Hodnoť Hodnoť Hodnoť
  Sankturinovský dům
  Impozantní palác s barokní fasádou, který tvoří dominantu Palackého náměstí v Kutné Hoře, pamatuje nejdávnější počátky města. Archeologické nálezy dokládají, že v závěru 13. století zde stál věžový dům, jehož gotická věž sloužila k bydlení, ale také k obranným účelům, neboť v areálu domu se nacházel výrobní objekt, kde se zřejmě hutnilo stříbro. Později byly k tomuto základu připojeny ještě další objekty. O nich i o jejich majitelích ovšem víme velmi málo. Hlavní těžiště stavby domu spadá do konce 15. století. Roku 1481 ho koupil Beneš zlatník, později s přídomkem z Trmice. Patřil k významným osobnostem tehdejší Kutné Hory, pod tíhou finančních nesnází byl nucen svůj krásný dům prodat Sankturinovi z Nedvojovic, který mu poněkud paradoxně dal jméno, přetrvávající až po naše časy. Umělecky nejcennější částí domu je intimní prostor kaple v 2. patře věže. Autorem kamenicky zpracované kroužené klenby byl zřejmě mistr Brikcí krátce po roce 1491. Na stěně je dodnes dochována freska, monumentální kompozice znázorňující průčelí paláce v pozadí s krajinou s pohledem na město a skupinu postav. Smysl tohoto vyobrazení i jeho vazba na fresky ve Smíškovské kapli v chrámu sv. Barbory je dosud předmětem úvah a hypotéz. Větší stavební úpravy zažil dům ještě v letech 1787-1793, kdy dostal novou fasádu a mansardovou střechu, která je pro něj charakteristická dodnes. Tato úprava přeměnila původní gotický palác v důstojný měšťanský dům. Dnes slouží jako kulturní a společenské centrum; v přízemí se nachází informační středisko, kde turisté dostanou všechny potřebné informace o městě, ubytovacích a programových nabídkách. V prvním podlaží se nalézá kongresové centrum, ve druhém pak Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory navazující prezentacemi současného výtvarného umění na svůj regionální výstavní program ve Vlašském dvoře. Zbylé prostory domu využívá Informační centrum a Muzeum alchymie. ... více

  Pagerank: 0
  Hlasování: 0
  Detail odkazu
  www.vyletnik.cz


 •  Sázavský klášter
  Hodnoť Hodnoť Hodnoť Hodnoť Hodnoť
  Sázavský klášter
  V místě dnešního kláštera se podle legendy v roce 1032 setkal poustevník Prokop s knížetem Oldřichem. Poustevník nabídl knížeti v dřevěné číši vodu, která se proměnila ve víno. Z vděčnosti za tento zázračný čin pomohl kníže Prokopovi za1ožit klášter, v jehož zdech se rozvíjela kultura a bohoslužebné obřady v jazyce slovanském. Součástí prohlídky, během níž si připomeneme dobu Velké Moravy a vznik českého státu, je barokní refektář a kapitulní síň s nástěnnými malbami ze 14. století. Zároveň budeme mít možnost si prohlédnout barokní kostel zasvěcený sv. Prokopovi.... více

  Pagerank: 0
  Hlasování: 0
  Detail odkazu
  www.vyletnik.cz


 •  Schořov
  Hodnoť Hodnoť Hodnoť Hodnoť Hodnoť
  Schořov
  Na pahorku na východním okraji vsi se nachází kaple Nanebevzetí Panny Marie, která byla postavena v roce 1697 jako centrální barokní osmiboká stavba. Od kaple je krásný výhled na celou Čáslavskou kotlinu. Asi 1 km od kaple se v lese nachází bývalý lovecký zámeček užívaný kdysi hraběnkou Pettingovou. Dnes slouží zdejším myslivcům.... více

  Pagerank: 0
  Hlasování: 0
  Detail odkazu
  www.vyletnik.cz


 •  Schwarzenberská hrobka
  Hodnoť Hodnoť Hodnoť Hodnoť Hodnoť
  Schwarzenberská hrobka
  2 km j od Třeboně; rodinná hrobka z l9. století postavená v parku poblíž rybníka Svět v podobě novogotické kaple; hojně navštěvovaná památka, působivé varhanní koncerty.... více

  Pagerank: 0
  Hlasování: 0
  Detail odkazu
  www.vyletnik.cz


 •  Schwarzenberský palác
  Hodnoť Hodnoť Hodnoť Hodnoť Hodnoť
  Schwarzenberský palác
  Hradčanské nám. 2
  Munumentální památník tzv. české renesance z let 1545 - 1563 podle projektu Augustina Vlacha. Sgrafita z roku 1567. Sídlo vojenského historického muzea.... více

  Pagerank: 0
  Hlasování: 0
  Detail odkazu
  www.vyletnik.cz


 •  Sedlecký klášter
  Hodnoť Hodnoť Hodnoť Hodnoť Hodnoť
  Sedlecký klášter
  Sedlecký klášter náležel na přelomu 13. a 14. století k nejvýznamnějším církevním ústavům v Čechách. Bohatství, které mu plynulo z nepřímé účasti na kutnohorském dolování, bylo obrovské a umožnilo rozsáhlou stavební činnost, z níž se dodnes dochovala významná část. Konventní kostel Nanebevzetí P. Marie byl vystavěn v letech 1282-1320 jako stavba katedrální s ochozem a věncem kaplí. Šlo o monumentální založení přesahující vše, co v té době v kostelním stavitelství v Čechách existovalo. 21. dubna 1421 klášter a spolu s ním i katedrála podlehl útoku husitských vojk a vyhořel. Dlouhá léta pak čekal na svou obnovu. Poslední velké vzepjetí prožil sedlecký klášter na přelomu 17. a 18. století za opata Jindřicha Snopka, který inicioval velkorysou obnovu katedrály Nanebezvetí P. Marie i celého areálu. Umělecky se zde uplatnil především vynikající stavitel českého baroka Jan Blažej Santini (1677-1733). Objevný styl, který uplatnil především v katedrále (tzv. barokní gotika), nemá v Evropě obdoby a spojuje oba slohy v pozoruhodné jednotě. Změny doznal i nteriér chrámu, kde pracovali nejlepší malíři své doby: Leopold Willmann (1630-1706), Jan Kryštof Liška (1650-1712) a především Petr Brandl (1668-1735). Přestavba se dotkla i dalších klášterních budov, především pak hřbitovní kaple Všech svatých - Kostnice. Poslední etapa nákladného znovuzrození se týkala refektáře, kde vznikly rozsáhlé fresky J. T. Suppera (1712-1771) s námětem Čtrnácti pomocníků, patronů obnoveného kláštera. Nová doba rozkvětu měla vyměřeno pouze sto let. nařízením císaře Josefa II. (1780-1790) byl cisterciácký klášter v roce 1783 zrušen, jeho sedmnáct mnichů přeloženo do jiných ústavů, kostel odsvěcen a dočasně využíván jako sklad mouky. Poslední etapa dějin začala roku 1812, kdy do opuštěných budov byla z nedalekého Golčova Jeníkova přenesena tabáková režie. Pozdější výstavba přilehlé vsi zčásti setřela monumentální rozsah celého areálu. Až na část obvodového zdiva zcela zmizel kostel sv. Filipa a Jakuba doložený již ve 13. století a četné hospodářské budovy. Přes všechny moderní změny tvoří sedlecká katedrála i další budovy vynikající soubor, který byl společně s významnými kutnohorskými stavbami zapsán na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. ... více

  Pagerank: 0
  Hlasování: 0
  Detail odkazu
  www.vyletnik.cz


 •  Sejkorská kaplička
  Hodnoť Hodnoť Hodnoť Hodnoť Hodnoť
  Sejkorská kaplička
  Nalezneme ji cestou ze Semil do Bozkova. ... více

  Pagerank: 0
  Hlasování: 0
  Detail odkazu
  www.vyletnik.cz


 •  Skoky
  Hodnoť Hodnoť Hodnoť Hodnoť Hodnoť
  Skoky
  Naprosto zapomenuté chátrající poutní místo, ke kterému se i v 21. století dostáváme několik kilometrů od Polomi po prašné cestě loukami, pastvinami a lesem. Po dobrodružné cestě se před námi otevře mýtina se zanikajícím dvorem, hřbitovem, ale především mohutným poutním barokním chrámem Navštívení Panny Marie z let 1736–1738. Hluboko pod ním v údolí se nachází vodní nádrž Žlutice, o které bychom, nebýt map, snad ani nevěděli. ... více

  Pagerank: 0
  Hlasování: 0
  Detail odkazu
  www.vyletnik.cz


 •  Skořice
  Hodnoť Hodnoť Hodnoť Hodnoť Hodnoť
  Skořice
  V obci 3,5 jihozápadně od Mirošova se nachází na návrší původně gotický kostel sv. Václava, zbarokizovaný v 18. století. Pěkná je i patrová barokní fara z 18. století.... více

  Pagerank: 0
  Hlasování: 0
  Detail odkazu
  www.vyletnik.cz


 •  Smědava
  Hodnoť Hodnoť Hodnoť Hodnoť Hodnoť
  Smědava
  Hojně navštěvovaná osamělá horská chata (846 m n. m.). na křižovatce turistických cest. Poprvé je uváděna roku 1814, pravděpodobně je mnohem starší. Stará chata vyhořela v roce 1932, dnešní podoba Smědavy je z roku 1935. Clam-gallasovský lovecký zámeček, který stál od roku 1910 shořel roku 1969.... více

  Pagerank: 0
  Hlasování: 0
  Detail odkazu
  www.vyletnik.cz


 •  Smíchovská synagoga
  Hodnoť Hodnoť Hodnoť Hodnoť Hodnoť
  Smíchovská synagoga

  Až si půjdete užít nákupu uprostřed obchodní a kancelářské čtvrti na smíchovském Andělu, u stanice tramvaje asi přehlídnete malou, šedivou budovu. Jedná se o synagogu, která byla na rozdíl od zdejších velkých továren a strojíren zachována. Sloužila místní židovské obci, po válce ale byla zrušena a přeměněna na skladiště. Dnes slouží kulturnímu účelům a přímo jako antikvariát, kde se dají nakoupit staré knihy a tisky, často se židovskou tematikou.

  Smíchovská synagoga- Stroupežnického, Smíchov

  ... více

  Pagerank: 0
  Hlasování: 0
  Detail odkazu
  www.vyletnik.cz


 •  Šolcův statek
  Hodnoť Hodnoť Hodnoť Hodnoť Hodnoť
  Šolcův statek
  V roce 1811 vystavěl rolník Josef Šolc na předměstí Sobotky roubenou patrovou stavbu s pavlačí – dnešní Šolcův statek. Stavba se stala základem rozsáhlého hospodářství. V roce 1838 se na tomto gruntu narodil autor básnické sbírky Prvosenky, Václav Šolc. Ve 30. letech přešel statek po vystřídání několika majitelů do rukou rodiny Samšiňáků, kterým byla nemovitost odebrána po komunistickém převratu v roce 1948. Získat zpět se ji podařilo až v sedmdesátých letech 20. století přírodovědci a velkému znalci umění RNDr. Karlu Samšiňákovi. Během třiceti let dokázal ze statku vytvořit proslulou galerii, v níž vystavovali kromě našich význačných výtvarníků i hosté z ciziny. V roce 2005, na sklonku svého života předal statek synovi RNDr. Janu Samšiňákovi, jenž podniknul na zchátralém stavení rozsáhlou rekonstrukci se záměrem zachovat stavení pro kulturní účely. V průběhu oprav byl provoz galerie značně omezen, ale přesto se podařilo uspořádat několik výstav (např. Alena Antonová, Ivan Šmíd). V letošním roce se po ukončení všech záchranných prací Šolcův statek otevírá veřejnosti konečně po celou výstavní sezonu (1. 5.–30. 10.). ... více

  Pagerank: 0
  Hlasování: 0
  Detail odkazu
  www.vyletnik.cz


 •  Španělská synagoga
  Hodnoť Hodnoť Hodnoť Hodnoť Hodnoť
  Španělská synagoga

  Na místě nejstarší pražské židovské modlitebny zvané Stará škola byla v roce 1868 zbudována budova v maurském slohu. Všude je štuková arabeska i stylizované orientální motivy. Ještě ve Staré škole působil jako varhaník František Škroup, skladatel české hymny. Stálá expozice Židovského muzea je věnována dějinám Židů v Čechách a na Moravě od emancipace do současnosti. Navazuje na expozici Maiselovy synagogy.

  Můžete se zde seznámit s dějinami Židů od konce 18. do počátku 20. století. Tedy až do úplného zrovnoprávnění Židů v roce 1867. Portréty osobností spolu s ukázkami jejich prací návštěvníkům přibližují tradiční vzdělanost, osvícenství, židovské školství. Vlna antisemitismu na konci 19. století zpochybnila asimilaci. Tehdy vzniká národní hnutí, sionismus. Podíl Židů na rozvoji průmyslu je reprezentován podniky, které založili židovští podnikatelé, sirkárna v Sušici, sklárna Moser, ČKD v Praze. Židé hráli významnou roli i ve veřejném a společenském životě Československa. Expozice představuje česky i německy píšící literáty, vědce i výtvarníky.

  ... více

  Pagerank: 0
  Hlasování: 0
  Detail odkazu
  www.vyletnik.cz


 •  Španělský sál
  Hodnoť Hodnoť Hodnoť Hodnoť Hodnoť
  Španělský sál
  Pražský hrad
  Pozdně barokní sál vystavěný v letech 1602-1606 podle plánů italského architekta G. M. Filippiho ... více

  Pagerank: 0
  Hlasování: 0
  Detail odkazu
  www.vyletnik.cz


 •  Špindlerův Mlýn
  Hodnoť Hodnoť Hodnoť Hodnoť Hodnoť
  Špindlerův Mlýn

  Věhlasné turistické a rekreační středisko ležící v srdci Krkonoš, nejvyšších hor České republiky, je oblíbenou destinací ideální pro aktivní odpočinek i pro rodinnou dovolenou. Město je nabité přírodními krásami, plné zábavy a inspirace. Můžete se přesvědčit na vlastní kůži. 

  ... více

  Pagerank: 0
  Hlasování: 0
  Detail odkazu
  www.mestospindleruvmlyn.cz


 •  Sportovní a cyklo oblečení | VIVASTORE.cz
  Hodnoť Hodnoť Hodnoť Hodnoť Hodnoť
  Sportovní a cyklo oblečení | VIVASTORE.cz
  E-shop nabízí cyklistické oblečení značek Etape a Castelli, oblečení na běžky Etape, cyklistické a lyžařské přilby a náhradní cyklistické díly a doplňky ONE. Široký výběr zboží.   ... více

  Pagerank: 0
  Hlasování: 5
  Detail odkazu
  www.vivastore.cz


 •  Squash centrum Vyškov
  Hodnoť Hodnoť Hodnoť Hodnoť Hodnoť
  Squash centrum Vyškov

  Squash centrum Vyškov - Místo pro Vaše sportovní vyžití

  ... více

  Pagerank: 0
  Hlasování: 0
  Detail odkazu
  squash-vyskov.cz


 •  Šrámkův statek
  Hodnoť Hodnoť Hodnoť Hodnoť Hodnoť
  Šrámkův statek
  Centrum lidových tradic, památkově chráněný areál původní lidové architektury se vzácnými dřevěnými objekty. Součástí je ve zdejším prostředí ojedinělé dvoupatrové roubené obytné stavení s pozoruhodnou pavlačí z roku 1802, vstup do statku umožňuje zděná kamenná trojosá brána z let 1805-1814.... více

  Pagerank: 0
  Hlasování: 0
  Detail odkazu
  www.vyletnik.cz


 •  Stará radnice v Trutnově
  Hodnoť Hodnoť Hodnoť Hodnoť Hodnoť
  Stará radnice v Trutnově
  Současná budova Staré radnice je výsledkem přestavby po velkém požáru města roku 1861. V jádru starší radnice z konce 16. století byla ve stylu anglizující novogotiky podle návrhu F. Schmoranze upravena především v průčelní části, přistavena byla i náměstí dominující štíhlá novogotická věž. Na boční fasádě do ulice Horská byl v roce 1925 objeven relikt původní sgrafitové výzdoby, na jehož základě byla v 80. letech 20. století fasáda při rozsáhlé rekonstrukci upravená do dnešní podoby. V průběhu 19. a 20. století prošlo vnitřní uspořádání budovy četnými změnami. Fungovaly zde úřadovny městské samosprávy, zasedací sál městské rady, vězení, četnická stanice. V poválečném období byla budova sídlem různých institucí, až v roce 1987 byla radnice opět vrácena svému původnímu účelu a její reprezentační prostory jsou využívány při slavnostních příležitostech.... více

  Pagerank: 0
  Hlasování: 0
  Detail odkazu
  www.vyletnik.cz


 •  Stará radnice, Vsetín
  Hodnoť Hodnoť Hodnoť Hodnoť Hodnoť
  Stará radnice, Vsetín

  Stará radnice - postavena v letech 1721-23 místo dřevěné radnice, která shořela při požáru Horního města r. 1708 /a v ní všechny listiny/. Měla vchod v 1. patře, k němu zvenčí vedlo dvouramenné dřevěné schodiště. V přízemí byla šatlava vojenka, do níž se zavírali tuláci a lehčí provinilci, kteří - pokud byli tělesně zdatní- se posílali na vojnu, a byt obecního sluhy. Vzadu byly dva těžší žaláře zvané chladné. Při opravě r. 1850 bylo schodiště sneseno. 1897 byla vížka opatřena hodinami, sestrojil je samouk Josef Pilečka. V současné době je v přízemí galerie, kde jsou celoročně prezentována výtvarná díla předních českých i zahraničních umělců.

  otevřeno: od 10 do 17 hodin denně mimo pondělí

  ... více

  Pagerank: 0
  Hlasování: 0
  Detail odkazu
  www.vyletnik.cz


1  2  3 

Počet odkazů

Celkem odkazů: 20243

Přihlášení

Nová registrace

Reklama

Užitečné

Poslední přidané

TOP Cestujme.cz

Počasí


Jízdní řády
Počasí Wunderground
Počasí Meteopress

Reklama

© Paseo s.r.o. 2016, Přidat odkazReklamaKontaktObecné podmínky
Ikonky států z : www.icondrawer.com