Sponzorované odkazy

Co vás nejvíce zajímá

Reklama

Booking.com

Reklama

Cyklistika - Katalog odkazů

Cyklistika, cykloturistika, závody, soutěže, kola

Přidat odkaz do kategorie Cyklistika
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z vše
 •  Řesanice
  Hodnoť Hodnoť Hodnoť Hodnoť Hodnoť
  Řesanice
  Nad obcí na návrší se nachází cenný raně gotický kostel Všech Svatých, který se stal v průběhu věků místem posledního odpočinku mnoha vladyků s přídomkem z Řesanic. Jejich tvrz pod kostelem dnes tvoří později adaptovaná sýpka. Probíhající archeologický výzkum tvrze odhaluje složitost vývoje této lokality. ... více

  Pagerank: 0
  Hlasování: 0
  Detail odkazu
  www.vyletnik.cz


 •  Římov
  Hodnoť Hodnoť Hodnoť Hodnoť Hodnoť
  Římov
  5 km severovýchodně od Velešína na Malši, tvrz a dvůr v Dolním Římově, v 17. stol. vzniklo poutní místo s Loretánskou kaplí (Svatá Chýše) obklopenou ambity, kostelem sv. Ducha, bohatě zdobeným freskami a Křížovou cestou (25 kaplí a kapliček, zasazených v okolní krajině v okruhu 5 km); barokní jednopatrový zámek, původně jezuitská rezidence, jehož západní křídlo je zbytkem tvrze, byl přeměněn na byty; okolí Římova bylo v roce 1996 vyhlášeno památkovou zónou; v roubené budově z r. 1610 se nachází muzeum Roubenka s expozicí Od koněspřežky k železnici s modelovou železnicí vel. N (v místním zámečku zřídil F. A. Gerstner v r. 1824 projekční kancelář pro stavbu koněspřežní dráhy).... více

  Pagerank: 0
  Hlasování: 0
  Detail odkazu
  www.vyletnik.cz


 •  Rotunda sv. Kříže
  Hodnoť Hodnoť Hodnoť Hodnoť Hodnoť
  Rotunda sv. Kříže
  ul. Karolíny Světlé
  Patří k nejstarším dochovaným stavbám v Praze, postavená ve 12. století. Mříž kolem rotundy od J. Mánesa.... více

  Pagerank: 0
  Hlasování: 0
  Detail odkazu
  www.vyletnik.cz


 •  Rotunda sv. Longina
  Hodnoť Hodnoť Hodnoť Hodnoť Hodnoť
  Rotunda sv. Longina
  ul. Na Rybníčku. Pochází z konce 11. století, byla farním kostelem původní osady Rybník.... více

  Pagerank: 0
  Hlasování: 0
  Detail odkazu
  www.vyletnik.cz


 •  rozhledna bramberk
  Hodnoť Hodnoť Hodnoť Hodnoť Hodnoť
  rozhledna bramberk
  informace a aktuality o momentálně zavřené rozhledně. O rozhledně se nyní jedná..  ... více

  Pagerank: 0
  Hlasování: 0
  Detail odkazu
  www.bramberk.cz


 •  Rudolfinum
  Hodnoť Hodnoť Hodnoť Hodnoť Hodnoť
  Rudolfinum
  nám. Jan palacha
  Novorenesanční budova z let 1876-1884 podle A. Zítka a J. Schulze. Ve Dvořákově síni se pořádají pravidelné koncerty vážné hudby, zadní trakt s monumentální dvoranou slouží jako galerie. Rudolfinum je od roku 1946 sídlem České filharmonie.... více

  Pagerank: 0
  Hlasování: 0
  Detail odkazu
  www.vyletnik.cz


 •  Sankturinovský dům
  Hodnoť Hodnoť Hodnoť Hodnoť Hodnoť
  Sankturinovský dům
  Impozantní palác s barokní fasádou, který tvoří dominantu Palackého náměstí v Kutné Hoře, pamatuje nejdávnější počátky města. Archeologické nálezy dokládají, že v závěru 13. století zde stál věžový dům, jehož gotická věž sloužila k bydlení, ale také k obranným účelům, neboť v areálu domu se nacházel výrobní objekt, kde se zřejmě hutnilo stříbro. Později byly k tomuto základu připojeny ještě další objekty. O nich i o jejich majitelích ovšem víme velmi málo. Hlavní těžiště stavby domu spadá do konce 15. století. Roku 1481 ho koupil Beneš zlatník, později s přídomkem z Trmice. Patřil k významným osobnostem tehdejší Kutné Hory, pod tíhou finančních nesnází byl nucen svůj krásný dům prodat Sankturinovi z Nedvojovic, který mu poněkud paradoxně dal jméno, přetrvávající až po naše časy. Umělecky nejcennější částí domu je intimní prostor kaple v 2. patře věže. Autorem kamenicky zpracované kroužené klenby byl zřejmě mistr Brikcí krátce po roce 1491. Na stěně je dodnes dochována freska, monumentální kompozice znázorňující průčelí paláce v pozadí s krajinou s pohledem na město a skupinu postav. Smysl tohoto vyobrazení i jeho vazba na fresky ve Smíškovské kapli v chrámu sv. Barbory je dosud předmětem úvah a hypotéz. Větší stavební úpravy zažil dům ještě v letech 1787-1793, kdy dostal novou fasádu a mansardovou střechu, která je pro něj charakteristická dodnes. Tato úprava přeměnila původní gotický palác v důstojný měšťanský dům. Dnes slouží jako kulturní a společenské centrum; v přízemí se nachází informační středisko, kde turisté dostanou všechny potřebné informace o městě, ubytovacích a programových nabídkách. V prvním podlaží se nalézá kongresové centrum, ve druhém pak Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory navazující prezentacemi současného výtvarného umění na svůj regionální výstavní program ve Vlašském dvoře. Zbylé prostory domu využívá Informační centrum a Muzeum alchymie. ... více

  Pagerank: 0
  Hlasování: 0
  Detail odkazu
  www.vyletnik.cz


 •  Sázavský klášter
  Hodnoť Hodnoť Hodnoť Hodnoť Hodnoť
  Sázavský klášter
  V místě dnešního kláštera se podle legendy v roce 1032 setkal poustevník Prokop s knížetem Oldřichem. Poustevník nabídl knížeti v dřevěné číši vodu, která se proměnila ve víno. Z vděčnosti za tento zázračný čin pomohl kníže Prokopovi za1ožit klášter, v jehož zdech se rozvíjela kultura a bohoslužebné obřady v jazyce slovanském. Součástí prohlídky, během níž si připomeneme dobu Velké Moravy a vznik českého státu, je barokní refektář a kapitulní síň s nástěnnými malbami ze 14. století. Zároveň budeme mít možnost si prohlédnout barokní kostel zasvěcený sv. Prokopovi.... více

  Pagerank: 0
  Hlasování: 0
  Detail odkazu
  www.vyletnik.cz


 •  Schořov
  Hodnoť Hodnoť Hodnoť Hodnoť Hodnoť
  Schořov
  Na pahorku na východním okraji vsi se nachází kaple Nanebevzetí Panny Marie, která byla postavena v roce 1697 jako centrální barokní osmiboká stavba. Od kaple je krásný výhled na celou Čáslavskou kotlinu. Asi 1 km od kaple se v lese nachází bývalý lovecký zámeček užívaný kdysi hraběnkou Pettingovou. Dnes slouží zdejším myslivcům.... více

  Pagerank: 0
  Hlasování: 0
  Detail odkazu
  www.vyletnik.cz


 •  Schwarzenberská hrobka
  Hodnoť Hodnoť Hodnoť Hodnoť Hodnoť
  Schwarzenberská hrobka
  2 km j od Třeboně; rodinná hrobka z l9. století postavená v parku poblíž rybníka Svět v podobě novogotické kaple; hojně navštěvovaná památka, působivé varhanní koncerty.... více

  Pagerank: 0
  Hlasování: 0
  Detail odkazu
  www.vyletnik.cz


 •  Schwarzenberský palác
  Hodnoť Hodnoť Hodnoť Hodnoť Hodnoť
  Schwarzenberský palác
  Hradčanské nám. 2
  Munumentální památník tzv. české renesance z let 1545 - 1563 podle projektu Augustina Vlacha. Sgrafita z roku 1567. Sídlo vojenského historického muzea.... více

  Pagerank: 0
  Hlasování: 0
  Detail odkazu
  www.vyletnik.cz


 •  Sedlecký klášter
  Hodnoť Hodnoť Hodnoť Hodnoť Hodnoť
  Sedlecký klášter
  Sedlecký klášter náležel na přelomu 13. a 14. století k nejvýznamnějším církevním ústavům v Čechách. Bohatství, které mu plynulo z nepřímé účasti na kutnohorském dolování, bylo obrovské a umožnilo rozsáhlou stavební činnost, z níž se dodnes dochovala významná část. Konventní kostel Nanebevzetí P. Marie byl vystavěn v letech 1282-1320 jako stavba katedrální s ochozem a věncem kaplí. Šlo o monumentální založení přesahující vše, co v té době v kostelním stavitelství v Čechách existovalo. 21. dubna 1421 klášter a spolu s ním i katedrála podlehl útoku husitských vojk a vyhořel. Dlouhá léta pak čekal na svou obnovu. Poslední velké vzepjetí prožil sedlecký klášter na přelomu 17. a 18. století za opata Jindřicha Snopka, který inicioval velkorysou obnovu katedrály Nanebezvetí P. Marie i celého areálu. Umělecky se zde uplatnil především vynikající stavitel českého baroka Jan Blažej Santini (1677-1733). Objevný styl, který uplatnil především v katedrále (tzv. barokní gotika), nemá v Evropě obdoby a spojuje oba slohy v pozoruhodné jednotě. Změny doznal i nteriér chrámu, kde pracovali nejlepší malíři své doby: Leopold Willmann (1630-1706), Jan Kryštof Liška (1650-1712) a především Petr Brandl (1668-1735). Přestavba se dotkla i dalších klášterních budov, především pak hřbitovní kaple Všech svatých - Kostnice. Poslední etapa nákladného znovuzrození se týkala refektáře, kde vznikly rozsáhlé fresky J. T. Suppera (1712-1771) s námětem Čtrnácti pomocníků, patronů obnoveného kláštera. Nová doba rozkvětu měla vyměřeno pouze sto let. nařízením císaře Josefa II. (1780-1790) byl cisterciácký klášter v roce 1783 zrušen, jeho sedmnáct mnichů přeloženo do jiných ústavů, kostel odsvěcen a dočasně využíván jako sklad mouky. Poslední etapa dějin začala roku 1812, kdy do opuštěných budov byla z nedalekého Golčova Jeníkova přenesena tabáková režie. Pozdější výstavba přilehlé vsi zčásti setřela monumentální rozsah celého areálu. Až na část obvodového zdiva zcela zmizel kostel sv. Filipa a Jakuba doložený již ve 13. století a četné hospodářské budovy. Přes všechny moderní změny tvoří sedlecká katedrála i další budovy vynikající soubor, který byl společně s významnými kutnohorskými stavbami zapsán na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. ... více

  Pagerank: 0
  Hlasování: 0
  Detail odkazu
  www.vyletnik.cz


 •  Sejkorská kaplička
  Hodnoť Hodnoť Hodnoť Hodnoť Hodnoť
  Sejkorská kaplička
  Nalezneme ji cestou ze Semil do Bozkova. ... více

  Pagerank: 0
  Hlasování: 0
  Detail odkazu
  www.vyletnik.cz


 •  Skoky
  Hodnoť Hodnoť Hodnoť Hodnoť Hodnoť
  Skoky
  Naprosto zapomenuté chátrající poutní místo, ke kterému se i v 21. století dostáváme několik kilometrů od Polomi po prašné cestě loukami, pastvinami a lesem. Po dobrodružné cestě se před námi otevře mýtina se zanikajícím dvorem, hřbitovem, ale především mohutným poutním barokním chrámem Navštívení Panny Marie z let 1736–1738. Hluboko pod ním v údolí se nachází vodní nádrž Žlutice, o které bychom, nebýt map, snad ani nevěděli. ... více

  Pagerank: 0
  Hlasování: 0
  Detail odkazu
  www.vyletnik.cz


 •  Skořice
  Hodnoť Hodnoť Hodnoť Hodnoť Hodnoť
  Skořice
  V obci 3,5 jihozápadně od Mirošova se nachází na návrší původně gotický kostel sv. Václava, zbarokizovaný v 18. století. Pěkná je i patrová barokní fara z 18. století.... více

  Pagerank: 0
  Hlasování: 0
  Detail odkazu
  www.vyletnik.cz


 •  Smědava
  Hodnoť Hodnoť Hodnoť Hodnoť Hodnoť
  Smědava
  Hojně navštěvovaná osamělá horská chata (846 m n. m.). na křižovatce turistických cest. Poprvé je uváděna roku 1814, pravděpodobně je mnohem starší. Stará chata vyhořela v roce 1932, dnešní podoba Smědavy je z roku 1935. Clam-gallasovský lovecký zámeček, který stál od roku 1910 shořel roku 1969.... více

  Pagerank: 0
  Hlasování: 0
  Detail odkazu
  www.vyletnik.cz


 •  Smíchovská synagoga
  Hodnoť Hodnoť Hodnoť Hodnoť Hodnoť
  Smíchovská synagoga

  Až si půjdete užít nákupu uprostřed obchodní a kancelářské čtvrti na smíchovském Andělu, u stanice tramvaje asi přehlídnete malou, šedivou budovu. Jedná se o synagogu, která byla na rozdíl od zdejších velkých továren a strojíren zachována. Sloužila místní židovské obci, po válce ale byla zrušena a přeměněna na skladiště. Dnes slouží kulturnímu účelům a přímo jako antikvariát, kde se dají nakoupit staré knihy a tisky, často se židovskou tematikou.

  Smíchovská synagoga- Stroupežnického, Smíchov

  ... více

  Pagerank: 0
  Hlasování: 0
  Detail odkazu
  www.vyletnik.cz


 •  Šolcův statek
  Hodnoť Hodnoť Hodnoť Hodnoť Hodnoť
  Šolcův statek
  V roce 1811 vystavěl rolník Josef Šolc na předměstí Sobotky roubenou patrovou stavbu s pavlačí – dnešní Šolcův statek. Stavba se stala základem rozsáhlého hospodářství. V roce 1838 se na tomto gruntu narodil autor básnické sbírky Prvosenky, Václav Šolc. Ve 30. letech přešel statek po vystřídání několika majitelů do rukou rodiny Samšiňáků, kterým byla nemovitost odebrána po komunistickém převratu v roce 1948. Získat zpět se ji podařilo až v sedmdesátých letech 20. století přírodovědci a velkému znalci umění RNDr. Karlu Samšiňákovi. Během třiceti let dokázal ze statku vytvořit proslulou galerii, v níž vystavovali kromě našich význačných výtvarníků i hosté z ciziny. V roce 2005, na sklonku svého života předal statek synovi RNDr. Janu Samšiňákovi, jenž podniknul na zchátralém stavení rozsáhlou rekonstrukci se záměrem zachovat stavení pro kulturní účely. V průběhu oprav byl provoz galerie značně omezen, ale přesto se podařilo uspořádat několik výstav (např. Alena Antonová, Ivan Šmíd). V letošním roce se po ukončení všech záchranných prací Šolcův statek otevírá veřejnosti konečně po celou výstavní sezonu (1. 5.–30. 10.). ... více

  Pagerank: 0
  Hlasování: 0
  Detail odkazu
  www.vyletnik.cz


 •  Španělská synagoga
  Hodnoť Hodnoť Hodnoť Hodnoť Hodnoť
  Španělská synagoga

  Na místě nejstarší pražské židovské modlitebny zvané Stará škola byla v roce 1868 zbudována budova v maurském slohu. Všude je štuková arabeska i stylizované orientální motivy. Ještě ve Staré škole působil jako varhaník František Škroup, skladatel české hymny. Stálá expozice Židovského muzea je věnována dějinám Židů v Čechách a na Moravě od emancipace do současnosti. Navazuje na expozici Maiselovy synagogy.

  Můžete se zde seznámit s dějinami Židů od konce 18. do počátku 20. století. Tedy až do úplného zrovnoprávnění Židů v roce 1867. Portréty osobností spolu s ukázkami jejich prací návštěvníkům přibližují tradiční vzdělanost, osvícenství, židovské školství. Vlna antisemitismu na konci 19. století zpochybnila asimilaci. Tehdy vzniká národní hnutí, sionismus. Podíl Židů na rozvoji průmyslu je reprezentován podniky, které založili židovští podnikatelé, sirkárna v Sušici, sklárna Moser, ČKD v Praze. Židé hráli významnou roli i ve veřejném a společenském životě Československa. Expozice představuje česky i německy píšící literáty, vědce i výtvarníky.

  ... více

  Pagerank: 0
  Hlasování: 0
  Detail odkazu
  www.vyletnik.cz


 •  Španělský sál
  Hodnoť Hodnoť Hodnoť Hodnoť Hodnoť
  Španělský sál
  Pražský hrad
  Pozdně barokní sál vystavěný v letech 1602-1606 podle plánů italského architekta G. M. Filippiho ... více

  Pagerank: 0
  Hlasování: 0
  Detail odkazu
  www.vyletnik.cz


1  2  3 ... 48  49  50  51  52  53  54  55  56 

Počet odkazů

Celkem odkazů: 20279

Přihlášení

Nová registrace

Reklama

Užitečné

Poslední přidané

Doporučujeme

Nejčastěji navštěvované
Strom kategorií

Hezká dovolená u moře vyžaduje i dobré cestovní pojištění, které Vás podrží.

boty-plážové-zimní-trekové-grisport-outdoor-sandály-loap-obuv-do-vody

Navštivte památky České republiky.

Srovnejte nabídky na cestovních pojištění online za 2 minuty.

V našem katalogu nesmí chybět ubytovací portál MegaUbytko.cz. Najdete zde ubytování v Česku i ubytování na Slovensku. Můžete si u nás vyhledat chaty, chalupy, dřevěnice, penziony, apartmány, ubytovny, kempy i levné ubytování v soukromí. Vyberte a rezervujte si ubytování za výhodné ceny ještě dnes.
S

Počasí


Jízdní řády
Počasí Wunderground
Počasí Meteopress

Reklama

© Paseo s.r.o. 2016, Přidat odkazReklamaKontaktObecné podmínky
Ikonky států z : www.icondrawer.com