Sponzorované odkazy

Co vás nejvíce zajímá

Reklama

Booking.com

Reklama

Cyklistika - Katalog odkazů

Cyklistika, cykloturistika, závody, soutěže, kola

Přidat odkaz do kategorie Cyklistika
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z vše
 •  Když jsem já jel tou putimskou branou
  Hodnoť Hodnoť Hodnoť Hodnoť Hodnoť
  Když jsem já jel tou putimskou branou
  zdroj: SHOCart... více

  Pagerank: 0
  Hlasování: 0
  Detail odkazu
  www.vyletnik.cz


 •  Když jsem šel z Hradišťa
  Hodnoť Hodnoť Hodnoť Hodnoť Hodnoť
  Když jsem šel z Hradišťa
  zdroj: SHOCart... více

  Pagerank: 0
  Hlasování: 0
  Detail odkazu
  www.vyletnik.cz


 •  Keply - Javorná - Suché studánky - Divišovice
  Hodnoť Hodnoť Hodnoť Hodnoť Hodnoť
  Keply - Javorná - Suché studánky - Divišovice
  ... více

  Pagerank: 0
  Hlasování: 0
  Detail odkazu
  www.vyletnik.cz


 •  Keply - Kochánov - Petrovice - Sušice
  Hodnoť Hodnoť Hodnoť Hodnoť Hodnoť
  Keply - Kochánov - Petrovice - Sušice
  ... více

  Pagerank: 0
  Hlasování: 0
  Detail odkazu
  www.vyletnik.cz


 •  Kerskem za slavnostmi sněženek
  Hodnoť Hodnoť Hodnoť Hodnoť Hodnoť
  Kerskem za slavnostmi sněženek
  Zdroj: SHOCart... více

  Pagerank: 0
  Hlasování: 0
  Detail odkazu
  www.vyletnik.cz


 •  Kladenský cyklookruh
  Hodnoť Hodnoť Hodnoť Hodnoť Hodnoť
  Kladenský cyklookruh
  ... více

  Pagerank: 0
  Hlasování: 0
  Detail odkazu
  www.vyletnik.cz


 •  Kladruby - Milevo - Jivjany
  Hodnoť Hodnoť Hodnoť Hodnoť Hodnoť
  Kladruby - Milevo - Jivjany
  Kladruby - Milevo - Jivjany... více

  Pagerank: 0
  Hlasování: 0
  Detail odkazu
  www.vyletnik.cz


 •  Kladruby - Stříbro - Konst. Lázně - Bezdružice - Teplá klášter - Nedražice
  Hodnoť Hodnoť Hodnoť Hodnoť Hodnoť
  Kladruby - Stříbro - Konst. Lázně - Bezdružice - Teplá klášter - Nedražice
  Kladruby - Stříbro - Konst. Lázně - Bezdružice - Teplá klášter - Nedražice... více

  Pagerank: 0
  Hlasování: 0
  Detail odkazu
  www.vyletnik.cz


 •  Klánovickým lesem
  Hodnoť Hodnoť Hodnoť Hodnoť Hodnoť
  Klánovickým lesem
  Zdroj: SHOCart... více

  Pagerank: 0
  Hlasování: 0
  Detail odkazu
  www.vyletnik.cz


 •  Klášter
  Hodnoť Hodnoť Hodnoť Hodnoť Hodnoť
  Klášter
  Klášter pavlánů založený r.1626 Adamem Pavlem Slavatou při starším kostele, v 17. století přestavěný na nový (klášterní budova v 50. letech 20. století zbourána), zůstal klášterní kostel Nejsvětější Trojice s impozantním 22 metrů vysokým oltářem. Přístupný s průvodcem. ... více

  Pagerank: 0
  Hlasování: 0
  Detail odkazu
  www.vyletnik.cz


 •  Klášter a kostel na Slovanech
  Hodnoť Hodnoť Hodnoť Hodnoť Hodnoť
  Klášter a kostel na Slovanech
  Též Emauzský klášter benediktýnů. Založen Karlem IV. v roce 1347. Zdejší skriptorium se stalo významným literárním centrem, vznikla zde Emauzská bible. Areál byl mnohokrát upravován, v roce 1945 byl při americkém náletu poničen. Byl proto opatřen pozlacenými betonovými věžemi.... více

  Pagerank: 0
  Hlasování: 0
  Detail odkazu
  www.vyletnik.cz


 •  Klášter Broumov
  Hodnoť Hodnoť Hodnoť Hodnoť Hodnoť
  Klášter Broumov

  Klášter je dominantou města a národní kulturní památkou. Byl založen benediktiny před rokem 1322 společně s proboštstvím na broumovském hradě. Stojí v severovýchodní části Broumova, na nejvyšším místě skalního ostrohu nad řekou Stěnavou. Tou dobou byl Broumovský výběžek již přes sto let v držení řádu benediktínů z Břevnova, který jim byl darován králem Přemyslem Otakarem I. Na královské město byl Broumov povýšen roku 1348 a jeho význam dále vzrůstal.

  V roce 1420 dochází k částečnému poboření původního kláštera a ihned se začíná se stavbou nového komplexu. Svojí architektonickou hodnotu a jedinečnost získává celý kléšterní komplex barokní přestavbou za opatů Tomáše Sartoria a Otmara Zinka od druhé poloviny 17. století do poloviny 18. století. Stavitel Kilián Ignác Dientzenhofer měl největší podíl na této radikální přestavbě, z dalších významných stavitelů té doby musíme zmínit jeho otce Kryštofa Dientzenhofera a Martina Allio.

  Toma

  V letech 1948 – 1989 se na Broumovském klášteře neblaze podepsala éra komunistické diktatury, kdy klášterní budovy chátraly a navíc došlo k nenahraditelnému poškození jedinečné klášterní knihovny. V posledních letech se dokončují poslední opravy a nyní opět můžeme obdivovat krásu architektury i genia loci benediktinského kláštera v původním lesku.

  Klášterní kostel svatého Vojtěcha

  Klášterní kostel, jež byl původně gotickým kostelem s trojlodím a pětibokým presbytářem, barokní přestavbou získal podobu jednolodní s trojicemi postranních kaplí s emporami a dalšími drobnými přístavbami. Severní strana kostela sousedí s klášterním komplexem. lenba kostela je zaklenuta valenou klenbou s lunetami s bohatou figurální a ornamentální štukovou výzdobou bratří Soldatiů a freskami J.J.Steinfelse. K dalším skvostům patří oltářní obraz svatého Vojtěcha od V.V.Reinera, socha Madony od J.Brokofa a mnoho dalších památek.

  Klášter

  Celý klášterní komplex byl navržen a vystavěn převážně podle plánů K.I.Dientzenhofera v letech 1726-1748. Jednotlivé části komplexu tvoří prelatura, bývalé gymnázium s dalšími přilehlými budovami, barokní most přes bývalý příkop vedoucí do klášterní zahrady ad. Z vnitřních prostor nemůžeme pominout refektář se štukami B.Spinettiho a nástropními malbami J.K.Kováře, klášterní knihovnu s nástropní freskou od F.A.Schefflera, nebo tvz. Kamenný sál.

  Zdroj: www.adrspach.cz ... více

  Pagerank: 0
  Hlasování: 0
  Detail odkazu
  www.vyletnik.cz


 •  Klášter Hradiště nad Jizerou
  Hodnoť Hodnoť Hodnoť Hodnoť Hodnoť
  Klášter Hradiště nad Jizerou
  Klášter založený v pol. 12. stol. na ostrohu nad soutokem Jizery s potokem Zábrdka, 3 km od Mn. Hradiště; klášter zničen husity, na jeho ruinách vznikl v pol. 16. stol. renesanční zámek, v pol. 19. stol. přebudovaný na pivovar (ten založen v Klášteře na jiném místě už r. 1570), který funguje dodnes – možná prohlídka ležáckých sklepů a výrobních oddělení pivovaru a také významných pozůstatků někdejšího kláštera (krypta, vyhlídkový ochoz, presbytář opatského chrámu s torzy jeho výzdoby a především velkolepý gotický vstupní portál chrámu z doby po r. 1250; ve výdutině skály, na níž stojí pivovar, unikátní skalní pivnice – otevřena pro skupiny po rezervaci předem; v sousedství pivovaru malý parčík, jemuž dominuje vzácný strom – líska turecká, za parčíkem farní kostel P. Marie, před vrátnicí pivovaru pěkný figurální pomník padlým; v Klášteře se konají od r. 1996, nyní každý lichý rok, sochařská sympózia, sochy vytvořené na sympoziích zajímavě zdobí krajinu v okolí Kláštera Hradiště (především v okolí toku Zábrdky), jedna ze soch (Vodník od Jana Koblasy) zdobí též areál koupaliště položeného v zalesněném údolí na břehu Zábrdky.... více

  Pagerank: 0
  Hlasování: 0
  Detail odkazu
  www.vyletnik.cz


 •  Klášter II
  Hodnoť Hodnoť Hodnoť Hodnoť Hodnoť
  Klášter II
  Dvě pevnůstky – součást linie pohraničního opevnění vybudovaného v roce 1938 na obranu republiky proti nacistickému Německu (v letní sezóně přístupné).... více

  Pagerank: 0
  Hlasování: 0
  Detail odkazu
  www.vyletnik.cz


 •  Klášter Kladruby
  Hodnoť Hodnoť Hodnoť Hodnoť Hodnoť
  Klášter Kladruby
  V údolí pradávné řeky Úhlavky, 7km od města Stříbra se rozkládá bývalý benediktinský klášter, založený v roce 1115 knížetem Vladislavem I. Klášter byl z nejbohatších feudálů v zemi. Husité dobyli klášter (i městečko) v lednu 1421, poškozen byl i za třicetileté války. Dnešní podoba areálu je z třetiny 18.století. Dominantou areálu je poutní kostel Nanebevzetí p. Marie, původně románská bazilika, přestavěná v l. 1712-1729 Janem Blažkem Santinim ve stylu barokní gotiky. Ten také navrhl většinu vybavení interiéru, na kterém se dále podíleli bratří Asamové, sochaři z okruhu Matyáše Bernarda Brauna a Karel Legát.V chrámu hrobka rodu Windischgrätzů. Po jižní straně kostela je situován starý konvent, u kterého na východě stojí stará prelatura z r. 1664 a na jihu budova nového konventu, jejíž autorství je připisováno Kilianu Ignáci Dienzenhoferovi. V klášteře je zpřístupněna sbírka barokních plastik M. B. Brauna.... více

  Pagerank: 0
  Hlasování: 0
  Detail odkazu
  www.vyletnik.cz


 •  Klášter křižovníků s červenou hvězdou a kostel sv. Františka
  Hodnoť Hodnoť Hodnoť Hodnoť Hodnoť
  Klášter křižovníků s červenou hvězdou a kostel sv. Františka
  Křižovnické nám.
  Křižovníci s červenou hvězdou jsou jediným řádem českého původu, založený roku 1233 Anežkou Přemyslovnou. Původně ramě gotická budova je ze 13. století, v polovině 17. století prošel kostel úpravami (C. Lurago), poslední úpravy pozdně secesní z roku 1911. Sochařská výzdoba je od O. F. Quittainera a M. V. Jackla, malby od V. V. Reinera.... více

  Pagerank: 0
  Hlasování: 0
  Detail odkazu
  www.vyletnik.cz


 •  Klášter Milevsko
  Hodnoť Hodnoť Hodnoť Hodnoť Hodnoť
  Klášter Milevsko
  Nejstarší klášter českého jihu. Trojlodní bazilika. Navštívení P. Marie z konce 12. století. Klášterní budovy byly zřejmě dokončeny v první čtvrtině 13. století, jejich románské jádro je zachováno dodnes. V západním barokně přestavěném konventu je umístěno regionální muzeum. K rohu kostela přiléhá opatská kaple z druhé poloviny 13. století. V areálu kláštera jsou další stavební památky.... více

  Pagerank: 0
  Hlasování: 0
  Detail odkazu
  www.vyletnik.cz


 •  Klášter Řádu Sv. Voršily
  Hodnoť Hodnoť Hodnoť Hodnoť Hodnoť
  Klášter Řádu Sv. Voršily
  První skupina Voršilek přišla do Kutné Hory v r. 1712; usídlila se v domě pronajatém sedleckými cisterciáky, začala okamžitě budovat školu pro dívky a hlavně hledat vhodné místo pro novostavbu kláštera. Jednání s kutnohorským magistrátem se protáhlo a teprve po dvaceti letech mohla stavba podle plánů nejvýznamnějšího architekta své doby Kiliána I. Dientzenhofera skutečně začít. Klášter byl zamýšlen jako monumentální stavba na polygonním půdorysu s velkou centrální kaplí uprostřed. Doba však takto velkolepému záměru nepřála; podařilo se postavit pouze tri křídla. Kostel, situovaný do uliční fronty, vyrostl až na počátku 20. století a vyprojektoval ho B. Ohmann. K... více

  Pagerank: 0
  Hlasování: 0
  Detail odkazu
  www.vyletnik.cz


 •  Klášter Ročov
  Hodnoť Hodnoť Hodnoť Hodnoť Hodnoť
  Klášter Ročov
  Augustiniánský klášter s kostelem Nanebevzetí Panny Marie postavil v roce 1375 Albrecht z Valdštejna v údolí pod Ročovem. Po přestavbě v polovině 18. století výstavný komplex barokního kostela a konventu, dnes jedna z nejcennějších památek regionu. ... více

  Pagerank: 0
  Hlasování: 0
  Detail odkazu
  www.vyletnik.cz


 •  Klášter sv. Jiří
  Hodnoť Hodnoť Hodnoť Hodnoť Hodnoť
  Klášter sv. Jiří
  Na pražském hradě je poblíž věže Mihulka nejstarší český klášter benediktinek u sv. Jiří. Roku 973 ho založil kníže Boleslav II. a jeho sestra abatyše Mlada. Původní stavby kláštera patří k nejvýznamnějším románským architekturám ve střední Evropě. V letech 1964-75 byl adaptován pro expozice Národní galerie. ... více

  Pagerank: 0
  Hlasování: 0
  Detail odkazu
  www.vyletnik.cz


1  2  3  4  5  6 ... 10  11  12 

Počet odkazů

Celkem odkazů: 20255

Přihlášení

Nová registrace

Reklama

Užitečné

Poslední přidané

Doporučujeme

Nejčastěji navštěvované
Strom kategorií

Hezká dovolená u moře vyžaduje i dobré cestovní pojištění, které Vás podrží.

boty-plážové-zimní-trekové-grisport-outdoor-sandály-loap-obuv-do-vody

Navštivte památky České republiky.

Srovnejte nabídky na cestovních pojištění online za 2 minuty.

V našem katalogu nesmí chybět ubytovací portál MegaUbytko.cz. Najdete zde ubytování v Česku i ubytování na Slovensku. Můžete si u nás vyhledat chaty, chalupy, dřevěnice, penziony, apartmány, ubytovny, kempy i levné ubytování v soukromí. Vyberte a rezervujte si ubytování za výhodné ceny ještě dnes.
S

Počasí


Jízdní řády
Počasí Wunderground
Počasí Meteopress

Reklama

© Paseo s.r.o. 2016, Přidat odkazReklamaKontaktObecné podmínky
Ikonky států z : www.icondrawer.com